Curriculum Vitae

 

1961             urodzony w Warszawie
1983 - 1988   studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
1988             dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Prof. H. Chrostowskiej
1990 - 1997   studia w Fachhochschule Hannover (Niemcy) na Wydziale Sztuk Pięknych
1997 - 1998   dyplom i podyplomowe studium (Meisterschüler) w Pracowni Prof. P. Redekera
2007 - 2009   docent na Uniwersytecie Hildesheim (Niemcy)
2009             docent w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych (HAWK) w Hildesheimie